Referenties

Anzwerz vindt de juiste antwoorden in jouw data. Met onze kennis en ervaring, adviseren we waar mogelijk. Wij verdiepen ons in onze klanten en denken graag mee in trajecten en processen.

Anzwerz heeft vele verschillende organisaties, van groot tot klein mogen helpen met hun data en analytics.

Beïnvloedbare KPI’s

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards. 

Vertalen van organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbare KPI’s

 

Grip op data

Anzwerz heeft zich bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst zich hier onder andere bezig gehouden met het verder ontwikkelen van de datafundamenten. In Datafundamenten worden verschillende bronsystemen met elkaar geïntegreerd en dienen als basis voor de ontwikkeling van analytics producten binnen de belastingdienst. 
Ook heeft Anzwerz met solution architectuur bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van Management Informatie producten die door de directies binnen de Belastingdienst gebruikt worden en inzicht geven in de hoofd KPI’s van de Belastingdienst. 

Een fundament voor analytics producten.

 

01.

  • Business
    performance

Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd en wat kunnen we er aan doen? Inzicht op het presteren van de organisatie op basis van data en dashboards.

02.

Interne- en externe databronnen helpen om analyticsmodellen te voeden met data om zicht te krijgen op toekomstige prestaties.

03.

Door analytics modellen in het werkproces te integreren, wordt de efficiency binnen de organisatie verbeterd. Kwantitatieve informatie ondersteunt of automatiseert een beslisproces.

04.

Slimme architectuur zorgt dat belangrijke analytics producten snel geoperationaliseerd kunnen worden, met een lage beheerslast en een hoge beschikbaarheid.

── Alle services >