04.

Analytics architec­tuur

Is onze analytics omgeving klaar voor de toekomst? Kan jullie organisatie de kwaliteit bieden die nodig is en verwacht wordt? Welke investeringen zijn nodig om bij te blijven? Welke richtlijnen en standaarden moeten er worden gevolgd?

Anzwerz helpt met het beantwoorden van deze vraagstukken en geeft richting om de analytics organisatie verder te ontwikkelen en te laten groeien.

Data­management voor analytics

Hoe moet datamanagement voor analytics georganiseerd worden? Hoe bouwen we onze architectuur op? Welke modelleringstechnieken moeten we gebruiken? Gebruiken we de juiste database voor de juiste taak? Anzwerz geeft antwoorden en geeft jouw organisatie graag richting.

 

Datawarehouse & datalakes

Het datawarehouse of datalake is de basis voor data voor analytics. Het biedt namelijk de mogelijkheid om data gegenereerd door eigen primaire processystemen samen te laten komen, te integreren en daarnaast te structureren voor analytics. Ook kan hierbij externe data worden gecombineerd. Daarbij is het van belang om goede keuzes te maken in opbouw en technieken.

Anzwerz kijkt hierin met je mee en adviseert. We kijken onder andere naar:

 • Integratie
 • Herbruikbaarheid
 • Datamodelleren
 • Historie opbouw
 • Performance

 

 

Datamanagement door Anzwerz

 • Architectuur op orde
 • Roadmap voor de toekomst
 • Time-to-market
 • Performance
 • Herbruikbaarheid

Inzicht in jouw proces en organisatie wanneer jij dat nodig hebt

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

── Neem contact op >

Anzwerz hielp ons bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst met het verder ontwikkelen van een stevig fundament voor de datafundamenten.

Belastingdienst 
Belastingdienst

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards.

Start People 
Start People

Anzwerz hielp ons bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst met het verder ontwikkelen van een stevig fundament voor de datafundamenten.

Belastingdienst 
Belastingdienst

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards.

Start People 
Start People

01.

 • Business
  performance

Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd en wat kunnen we er aan doen? Inzicht op het presteren van de organisatie op basis van data en dashboards.

02.

Interne- en externe databronnen helpen om analyticsmodellen te voeden met data om zicht te krijgen op toekomstige prestaties.

03.

Door analytics modellen in het werkproces te integreren, wordt de efficiency binnen de organisatie verbeterd. Kwantitatieve informatie ondersteunt of automatiseert een beslisproces.

04.

Slimme architectuur zorgt dat belangrijke analytics producten snel geoperationaliseerd kunnen worden, met een lage beheerslast en een hoge beschikbaarheid.

── Alle services >