03.

Continuous
performance

Direct bijsturen tijdens de uitvoering? Kun je medewerkers effectiever en efficiënter hun werk laten doen? Is het beter om beslissingen te automatiseren?

Anzwerz integreert analytics in het werkproces. Door voorspellende modellen te integreren in het bedrijfsproces, kun je de efficiency binnen je organisatie verbeteren.

Integratie van beslismodellen

Een beslismodel is een voorspellend model dat de meest kansrijke keuze in een bepaalde situatie geeft. Analytics wordt geïntegreerd in het werkproces. Door met KPI’s te meten, is er overzicht en inzicht hoe automatische beslismomenten functioneren. Er wordt eventueel gebruik gemaakt van machine learning en tevens wordt er gekeken naar de effectiviteit van het model.

Risk identification

Met een risk identification model wordt veel gebruikt bij fraudebestrijding of om risico’s te verkleinen. Anzwerz helpt om analytics te integreren in risicovolle projecten of essentiële bedrijfsprocessen. Hiermee kun je bepalen of een klant zijn verplichtingen na kan komen of dat er een kans is dat een persoon fraude wil plegen. Uiteraard rekening houdend met privacywetgeving.

Inzicht in jouw proces en organisatie wanneer jij dat nodig hebt

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

── Neem contact op >

Anzwerz hielp ons bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst met het verder ontwikkelen van een stevig fundament voor de datafundamenten.

Belastingdienst 
Belastingdienst

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards.

Start People 
Start People

Anzwerz hielp ons bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst met het verder ontwikkelen van een stevig fundament voor de datafundamenten.

Belastingdienst 
Belastingdienst

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards.

Start People 
Start People

01.

  • Business
    performance

Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd en wat kunnen we er aan doen? Inzicht op het presteren van de organisatie op basis van data en dashboards.

02.

Interne- en externe databronnen helpen om analyticsmodellen te voeden met data om zicht te krijgen op toekomstige prestaties.

03.

Door analytics modellen in het werkproces te integreren, wordt de efficiency binnen de organisatie verbeterd. Kwantitatieve informatie ondersteunt of automatiseert een beslisproces.

04.

Slimme architectuur zorgt dat belangrijke analytics producten snel geoperationaliseerd kunnen worden, met een lage beheerslast en een hoge beschikbaarheid.

── Alle services >