Over Anzwerz

Flexibele organisaties gebruiken analytics om sneller te kunnen beslissen, kansen te zien en hierdoor een voorsprong te nemen ten opzichte van de concurrentie. We noemen dat de analytics gedreven organisatie. 

 Maar hoe wordt je zo’n analytics gedreven organisatie? 

Op het juiste moment heeft Anzwerz de antwoorden

Anzwerz gelooft in een slimmere manier van datagebruik. We zien een toekomst waarbij grote, maar ook kleinere bedrijven een voordeel en een voorsprong kunnen halen met analytics. De analytics gedreven organisatie neemt snel de meest kansrijke beslissing en is daarmee haar concurrenten te snel af.

Hiervoor moet je als organisatie wel data organiseren, doelen stellen en gericht te werk gaan. Het gebruik van analytics is immers een kostbare zaak. Een beetje grasduinen in data levert daarom ook niet snel wat op. Doelgericht werken met data echter wel.  

Dit is wat de analytics gedreven organisatie doet. De strategie wordt vertaald in doelstellingen met KPI’s. Vervolgens worden er voorspellende algoritmes ingezet en beslissingen zoveel mogelijk geautomatiseerd. Resultaten vloeien terug naar de dashboards met KPI’s. Het resultaat is een organisatie die snel de meest kansrijke beslissing kan nemen. 

Op een positieve manier handelen met voorkennis, dat gaat de wereld veranderen.

Missie

Het is de missie van Anzwerz om door het gebruik van de juiste data antwoorden te vinden. Anzwerz helpt haar klanten analytics gedreven te worden en concrete resultaten te behalen.

Anzwerz geeft jullie graag de antwoorden.

01.

  • Business
    performance

Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd en wat kunnen we er aan doen? Inzicht op het presteren van de organisatie op basis van data en dashboards.

02.

Interne- en externe databronnen helpen om analyticsmodellen te voeden met data om zicht te krijgen op toekomstige prestaties.

03.

Door analytics modellen in het werkproces te integreren, wordt de efficiency binnen de organisatie verbeterd. Kwantitatieve informatie ondersteunt of automatiseert een beslisproces.

04.

Slimme architectuur zorgt dat belangrijke analytics producten snel geoperationaliseerd kunnen worden, met een lage beheerslast en een hoge beschikbaarheid.

── Alle services >