01.

Business perfor­mance

Haalt jouw organisatie de gestelde doelstellingen? In welke richting ontwikkelt de organisatie zich en is dit dan ook de meest kansrijke richting? Maar wat zijn de alternatieven?

Anzwerz helpt deze vragen te beantwoorden, zodat jij met de organisatie afgewogen kunt sturen, risico’s kunt verkleinen en het groeipotentieel kunt maximaliseren.

Business reporting

 • Hebben jullie grip op de organisatie?
 • Kunnen jullie de geformuleerde doelstellingen halen?
 • Wat zijn de resultaten op de diverse onderdelen binnen het bedrijf?

Anzwerz geeft inzicht in de huidige prestaties binnen jullie organisatie.

Analytics begint met het terugkijken op hoe het er tot nu toe aan toe ging.
Dit doet Anzwerz door business reporting (business intelligence) te organiseren en te structureren aan de hand van een strategisch plan of vergelijkbare ambities en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Met deze structuur vormt zich een duidelijke prioritering voor analytics problemen om aan te pakken. Hiermee gaat Anzwerz aan de slag, zodat het voor de organisatie inzichtelijk wordt wat er efficiënter kan en hoe doelstellingen behaald kunnen worden.

Doelen hiërarchie & visualiseren

Met behulp van de doelstellingen worden KPI’s op verschillende niveaus binnen de organisatie gedefinieerd. Deze worden gestructureerd door Anzwerz middels een doelenhiërarchie. Zo wordt het overzichtelijk hoe de organisatie presteert, hoe diverse onderdelen functioneren en hoe alles aansluit op de strategische ambitie van het bedrijf.

Anzwerz helpt requirements te verzamelen, de doelenhiërarchie te organiseren, data te verzamelen en inzichten te visualiseren. Zo zijn problemen snel te herkennen en kan er gekeken worden naar antwoorden en oplossingen.

Business reporting door Anzwerz

 • Inzicht op prestaties en resultaten
 • Goede organisatie van informatievraagstukken
 • Duidelijke prioritering
 • Gestructureerde aanpak

Inzicht in jouw proces en organisatie wanneer jij dat nodig hebt

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

── Neem contact op >

Diagnostic analytics

 • Wat gebeurt er als een KPI slecht scoort?
 • Is er een reden waarom de score van deze KPI zo is?
 • Wat kunnen jullie doen om de resultaten te veranderen?

Anzwerz biedt het antwoord om snel en effectief te reageren.

Analytics begint met het terugkijken op hoe het er tot nu toe aan toe ging.Dit doet Anzwerz door diagnostic analytics toe te passen en samen met jou en de organisatie te komen tot een goed inzicht. 

.

Data-analyse

Met een data-analyse wordt er gekeken of er verbanden in data te leggen zijn. Het is belangrijk om in te zien of er al dan niet een duidelijke samenhang tussen data is en of de context van de data helder is.

Anzwerz gebruikt zowel interne als externe data en combineert de aanwezige kennis om de juiste verbanden te leggen en zo te komen tot de beste antwoorden.

Visualiseren

Na de data-analyse van Anzwerz is de verzamelde informatie beschikbaar. Door deze analyse te visualiseren wordt duidelijk waarom bepaalde zaken zijn zoals ze zijn en hoe hierop ingespeeld kan worden.

Diagnostic analytics door Anzwerz

 • Begrijpen wat er gebeurd en inzicht krijgen met wat er goed of fout gaat;
 • Gespecificeerde kwalitatieve en kwantitatieve eenmalige analyses;
 • Duidelijke communicatie inzake complexe problemen.

.

Anzwerz hielp ons bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst met het verder ontwikkelen van een stevig fundament voor de datafundamenten.

Belastingdienst 
Belastingdienst

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards.

Start People 
Start People

Anzwerz hielp ons bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst met het verder ontwikkelen van een stevig fundament voor de datafundamenten.

Belastingdienst 
Belastingdienst

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards.

Start People 
Start People

01.

 • Business
  performance

Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd en wat kunnen we er aan doen? Inzicht op het presteren van de organisatie op basis van data en dashboards.

02.

Interne- en externe databronnen helpen om analyticsmodellen te voeden met data om zicht te krijgen op toekomstige prestaties.

03.

Door analytics modellen in het werkproces te integreren, wordt de efficiency binnen de organisatie verbeterd. Kwantitatieve informatie ondersteunt of automatiseert een beslisproces.

04.

Slimme architectuur zorgt dat belangrijke analytics producten snel geoperationaliseerd kunnen worden, met een lage beheerslast en een hoge beschikbaarheid.

── Alle services >