02.

Predictive
perfor­mance

Wat brengt de toekomst? Zijn de doelstellingen haalbaar? Wat gaat de markt doen?

Anzwerz geeft inzicht in de te verwachten toekomst door rekening te houden met prestaties uit het verleden en te werken met statistische modellen. Zo kunnen keuzes beter afgewogen worden en kan het groeipotentieel voor jullie organisatie worden gemaximaliseerd.

Predictive models

Menselijk gedrag is vaak voorspelbaar. Dit komt doordat mensen vasthouden aan gewoontes en patronen. Data is een afspiegeling van menselijk handelen en daardoor worden patronen herkenbaar. Door deze data te verzamelen en gebruik te maken van statistische modellen en machine learning kun je handelingen in de toekomst voorspellen. Hierdoor kan een organisatie beter inspelen op de te verwachten gebeurtenissen, wat zal leiden tot betere resultaten.

Voorspellen en scenario’s

Om de toekomst te voorspellen gebruiken we data uit het verleden. Belangrijk is om vast te stellen welke data correlatie met elkaar heeft en of er ook daadwerkelijk een causaal verband is.

Wanneer dit vastgesteld is, kunnen we aantallen forecasten of bepalen wat in een bepaalde situatie de meest waarschijnlijke uitkomst is. 

Door een combinatie te maken van verschillende scenario’s, kan vervolgens afgewogen worden welke richting het meeste voordeel op zal leveren.

Predictive models door Anzwers

  • Voorspellen van de meest waarschijnlijke situatie
  • Afwegen van scenario’s
  • Gestructureerde aanpak mogelijkheden
  • Kennis van zaken

Inzicht in jouw proces en organisatie wanneer jij dat nodig hebt

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

── Neem contact op >

Anzwerz hielp ons bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst met het verder ontwikkelen van een stevig fundament voor de datafundamenten.

Belastingdienst 
Belastingdienst

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards.

Start People 
Start People

Anzwerz hielp ons bij de Corporate Dienst Datafundamenten & Analytics (DF&A) van de Belastingdienst met het verder ontwikkelen van een stevig fundament voor de datafundamenten.

Belastingdienst 
Belastingdienst

Anzwerz heeft bij de implementatie van prestatiemanagement een belangrijke bijdrage geleverd bij het implementeren van de prestatie indicatoren. Anzwerz maakte de vertaalslag van key organisatiedoelstellingen naar beïnvloedbaar KPI’s voor de veldorganisatie. Doordat Anzwerz een blik hield op de bredere context hebben we de data goed vertaald zien worden naar concrete ontwerpen met een duidelijke visuele weergave in dashboards.

Start People 
Start People

01.

  • Business
    performance

Wat is er gebeurd, waarom is het gebeurd en wat kunnen we er aan doen? Inzicht op het presteren van de organisatie op basis van data en dashboards.

02.

Interne- en externe databronnen helpen om analyticsmodellen te voeden met data om zicht te krijgen op toekomstige prestaties.

03.

Door analytics modellen in het werkproces te integreren, wordt de efficiency binnen de organisatie verbeterd. Kwantitatieve informatie ondersteunt of automatiseert een beslisproces.

04.

Slimme architectuur zorgt dat belangrijke analytics producten snel geoperationaliseerd kunnen worden, met een lage beheerslast en een hoge beschikbaarheid.

── Alle services >